11 July 2010

Alankran

Sardarshahar 10th Jul 2010 : ACHRYASHRI NE AAJ
MUNI DHANANJAYKUMARJI KO SHASHAN GAURAV,
MUNI RAJENDRA KUMARJI KO SHASHANSHRI
&
SADHAVI SUBHPRABHAJI KO SHASHANSHRI
SE ALANKRIT KIYA

No comments: